Bawal: Sikreto ng Pamilya (Diary ni Uncle Alex) – Part 6


VI

Pumasok na sa loob si Marissa, sinisipat ang suot na gown atbahagyang

inaayos habang naglalakad papasok sa loob ng malaking bahay.Kinapa ang

suot na panty medyo namasa sa nakaraang pangyayari,bahagyang inayos at

inpuhap ang buhok at pansumandaling huminga ngmalalim bago tumuloy sa

loob ng bahay.

Pinapantasya.com – Pinoy sex stories collection.

Nasa kusina na si Rosa at kumakain ng prutas nang pumasok si

Marissa.Ma’m kain po tayo ang alok ni Rosa, sige na Rosa tapusin mo na yan

atmamaya pa darating ang Kuya Lorenzo mo, sasabayan ko na lang

siyamamaya pati si Alex baka parating na rin yun, ang sabi ni

Marissa.Naglakad lakad sa loob ng bahay si Marissa at naupo sa living

roomupang mag palipas ng oras ng paghihintay sa asawa. Medyo excited

namedyo naiinip, naroong buksan ang tv at manood ng palabas ilang

saglitlang ay papatayin ang tv. Lilingon sa labas tatayo sa sofa atmaglalakad

lakad sa loob ng bahay ilang sandli pa at muling uupohabang tumitingin sa

orasan. Alas nuwebe ay pumasok si Marissa sadining room. Naupo sa tabi ng

mesa at sinindihan ang kandila sacandelaria, tamang tama maya maya lang

ay parating na si Lorenzo anginiisip ni Marissa. Naghintay siyang naka upo

sa dining table atinayos ang mga bulaklak sa gitna ng mesa nag hahanap ng

gagawin habangnag hihintay. Pasado alas nuwebe na ay hindi pa

dumarating si Alex,halos mainis na siya sa inip at pag hihintay, hindi

makatiis atdinampot ang champagne na nakalagay sa lalagyang may yelo sa

mesabinuksan ang bote ng Henessy Champagne, nag buhos sa kopita at

untiunting ininom ang laman sa kopita habang nag hihintay..ahhhhh,

angkanyang namnam sa champagne. Muli siyang nagsalin at naghintay

habangnag iisip. Nag iisip ng mga nakaraang sandali, mga matatamis

nasandali nila ni Lorenzo ngunit pilit man niyang balikan ang mgamasayang

sandali nila ni Lorenzo ay muling bumabalik ang mgapangyayari sa hardin

na hindi niya maiwaksi sa isipan. Ang tagpo parin sa hardin ang kanyang

naaalala na wari bang hinahanap..ahhh siMang Nardo,,iba ang makisig na

haplos ni Mang Nardo,,ang sabi niya sasarili. Ang mainit na haplos,

matipunong kamay at nag aapoy na yakap,hmmm ahhh habang patuloy

niyang nilalagok ang champagne sa kopita.Ninanamnam ang alaala ng

nakaraan, ang kanyang walang sarap na nadamang marating ang sukdulan

sa pangalawang beses, ahhh ibang iba talaga,ang sabi niya sa sarili.

Lumipas ang ilang sandali ay dahan dahanipinahinga ang ulo at isinandal sa

mahabang sandalan ng upuan..pumikitat di niya namalayan na siya ay naka

idlip sa sandali ng pag iisip atpag hihintay. Lumabas si Rosa sa kuwarto at

sinilip si Marissa, Dumakosa gawing dining room at napuna niya ang naka

sandal na si Marissana,naka tulog ito sa upuan ng dining room na naka

sandal..dahan dahan aynilapitan at hinaplos ang balikat,,Atee?? Ang sambit

ni Rosa upanggisingin ito..Hmmm..ang mahinang ungol ni Marissa na parang

tipsy nasa nainom na champagne, at sabay mulagat,,tumingin sa

orasan..magaalas diyes na ng gabi..Ang Kuya mo wala pa? ang tanong niya

kay Rosa.Wala pa po, ang mahinang sagot ni Rosa,,Sige na matulog ka na

ako naang bahala dito,,ang utos niya sa katulong. Tumayo si Marissa

naglakadat pumunta sa may bintana sa living room, sumungaw sa bintana

na waribang may parating ngunit napaka tahimik ng paligid. Tumalikod

atlumakad papunta sa music room binuksan ang pinto at kinapa ang

switchng ilaw,,binuksan ang ilaw na dim light ng music room. lumakad

sagawing rack ng mga music tapes at pinili ang instrumental namusic..hmm

Jazz by Noel Pointer… ang sabi sa sarili..binuksan angcabinet ng receiver ng

music..ini-on ang power ng receiver at playerat isinalang ang tape ni Noel

Pointer. naka palibot ang mga speaker sabuong kuwarto at pumalaot ang

malamyos at malambing na tugtugin habangang mga ilaw na pin light ay

naka on. Ahhh,,nakaka miss ang ganitongsandali,,romantic moments ang

kanyang sabi sa sarili,,sumaliw samalambing na tugtog ng mabagal na

instrumental sounds at nag sayaw naanimoy merong kapareha..pamaya

maya ay lumapit sa may wine bar sa maykanto ng music room at dinampot

ang isang whiskey..itinaas ang bote atbinasa ang pangalan ng alak..Chivas

Regal hmmm ang sabi sa sarili,kumuha ng baso at nilagyan ng yelo at pag

katapos ay nag salin ng alaksabay nilagok na animoy naglalasing,,nagsalin

muli atininom,ahhhh,,pamaya maya ay tumayo at umindak sinabayan ang

mabagalna tugtugin habang hawak hawak ang baso ng alak. Hindi niya

alintanaang oras, naka ilang beses na siyang bumalik sa bote at nag

salin..atang kanyang pag indak sa saliw ng tugtugin ay medyo pasuray

surayna..naroong sumandal na si Marissa sa gilid ng bar at muling

lumagoksa baso ng alak..ahhhhh ang bigkas nito pag katapos inumin ang

malamigna alak…Maya maya ay biglang bumukas ang pinto ng

Musicroom,,bumungad si Alex. Mom?, what are you doing.? Ang tanong nito.

HiAlex come,,join me,,ang lasing na tawag nito kay Alex sabay kaway

ngkamay na may hawak pang baso ng alak. Halika eto ang

baso,,magcelebrate tayo, anniversary namin ng daddy moohh, ang sambit

niMarissa kay Alex, kagyat na pumasok si Alex at lumapit kay Marissa

atbinati sabay halik sa pisngi. Mom,? Are you drunk? Ang tanong ngbinata.

Hindi pinansin ang tinig ni Alex bagkus ay nagsalin ng alak sabaso..ibinigay

kay alex at sabay sabing, toss tayoo ang hamon niMarissa. Inabot ni alex

ang baso inumpog ni Marissa at sabay nilangnilagok ni Alex ang baso ng

alak.ahhh ang tapang nito,,napa ngiwi saininom na Chivas,,sinalinan uli ni

Marissa, isa pa bottoms up kaya moyan binata ka na Alex, ang paghamon ni

Marissa’ng nasabi na meydolasing na ang boses,,itinaas ni Alex ang baso at

nilagok ang alak,Ahhhh at muling napa ngiwi sabay tingin kay Marissa.

Hinagod ng tinginang suot ng kanyang mommy, pattas mula paibaba,

nagisnan ang malusogna suso na maputi, ang gown na may mataas na slit

sa gitna atnakalitaw ang legs ng mommy niya. Pagdaka’y tumingin sa mata

atpinuri..Mom..your beautiful tonight,,ang bati ni Alex sa kanyangmommy.

Happy anniversary sa inyo ni Dad, ang bati muli nito itinaasang kopita at

muling nilagok ang alak na sinalinan ni Marissa,,siMarissa ay medyo tipsy na

talaga. Tumingin lang ito kay Alex ng siyaay batiin atnapailing, ahh!!Maybe

this will be our last anniversary hahhh..angmedyo lasing na sambit ni

Marissa. You know, Alex, marriage is likethis scotch bottle of wine,,sabay

taas ng bote at sinabing ,,ourmarriage is on the rocks..hikk, wala na, hindi

ko na kaya Alexx angmahinang sambit nito na parang nag lalabas ng sama

ng loob. Inapuhapang bote ng Alak at sinalinan muli ni Marissa ang baso ni

Alex,,cge pacelebrate tayoohh,,di maka tanggi si Alex at muling ininom ang

alak sabaso.Ahh ang sambit ni Alex pagka tungga sa baso ng alak,

umilingiling, tumingin sa paligid at waring umiikot na ang tingin nito.Akmang

uupo si Alex ng biglang hawakan ni Marissa sa kamay at hinatakpapunta sa

gitna ng music room. Come Alex..isayaw mo akohh,,Hinila niMarissa si Alex

sa gitna ng room at ikinawit ang dalawang kamay saleeg ng binata..Si Alex,

waring tinamaan na nga ng alak at medyo nagiinit na ang kanyang

pakiramdam..sa nakakatuksong tugtugin at dimlightna room,,kakaiba na

nag kanyang nararamdaman waring mapusok at mainitna lalo pa ng

nababanaag niya ang malusog na dibdib ng kanyang

mommy.Ahhh,,shitt,,bakit ganito ang nararamdaman koo,,hindi

niyamapigilan..walang bra si Marissa at naka ankla ang dalawang kamay

saleeg niya habang nag sasayaw sila ng sweet. Mabagal ang saliw

ngtugtugin,,nakaka tukso ang paligid. Marahan niyang hinawakan

angbewang ng kanyang mommy na noo’y naka pikit na wari bang

dinadamdamang tamis ng tugtugin at umiindak indak,,nakahawak si Alex

habangmabagal na umiindak ang mga balakang..malambot ang mga

balakang nakanyang hawak at animo’y umaalon alon sa bawat galaw nito sa

malambingna tugtugin, umiindayog habang ito ay kanyang hawak, ahhh

napakalambot, ang kanyang ramdam sa balakang na hawak hawak. Parang

lalongtinutukso at lalong nag-uuminit na pakiramdam habang patuloy sila

sapagsayaw na magkayakap sa dimlight na kuwarto,, Dinarama ang

bawatgalaw habang sumasaliw ang tugtugin unti unti lumapit ang mukha

ngkanyang mommy sa kanyang mga labi, mga mukhang naka pikit,,ramdam

niyaang mainit na hininga nito,,nakapikit na umiindayog at naka yapos

sakanya habang siya ay kasalukuyang nahihilo hilo sa tinagay

naalak..magkayapos pa rin sila habang tumutugtog ang malambing na

soundsng Jazz,,dahan dahan dumikit ang mukha ni Marissa sa labi

niAlex,,hmmm,,naramdaman niya ang init habang ito ay

nakapikit,,bahagyang itiningala ang mukhang naka pikit pa rin,,wari

bangmay hinahanap ang mga mainit na labi ng kanyang mommy..ahhh

hindimapigilan ni Alex siya ay naka titig sa maamong mukha ng

mommyniya,,ang malambot na suso na kanyang nadarama habang sila’y

magkayapos sa tugtugin, ang hawak niyang balakang na umaalon

alon,,ahhhhindi ko na kaya,,ang sabi ni Alex sa sarili, marahang kinabig

angbalakang at mariing pang pinalapit sa kanyang gumigising na

pagkalalaki, hmmm heto ang harapan na naka dikit na sa kanyang

umuumbokna ari,,ahhh,,,napa pikit si Alex. Shit.. ang sabi sa sarili, of allthe

people,,ikaw pa mommy ahhhhh ang kanyang nag iinit na nasa

isip.,tinatantiya ang sarili at ang kanyang mommy. Ang alak ay nasa ulo

naniya lumakas pang lalo ang kanyang loob gayundin ang kanyang libog

aytumataas na, ahhhh hindi ko na kaya pigilan ang kanyang nasabi sasarili.

Naroong titigan niya at habang naka yapos sa kanyangmommy..naka pikit

pa rin na waring nag hihintay at nag iimbita.AhhhBahal na , shit ang muling

banggit ni Alex sa sarili,,tuluyan ngnabalot ng libog ang kanyang katawan.

Habang tumutugtog ang malambingna sounds ay marahang inapuhap ang

labi ng Mommy niya, marahangidinikit ang kanyang labi habang sila ay nag

sasayaw. Ahh hindipinansin ang kanyang ginawa, naka pikit pa rin. Mag

kadikit ang mgalabi habang nag sasayaw ng sweet sa dimlight

nakuwarto…hmmmmm,,hmmmm,,nag kabunggo ang kanilang mga labi.

Idiniinniya sa ibaba, sa itaas ng labi..sa gilid ihinaplos ang kanyang mgalabi

sa labi ni Marissa. Nakapikit pa rin si Marissa at ang mga labinila ay nag

umpugan,,si Alex,,wari bay, nag aalangan sa kanyanginaasal,,nag

dadalawang isip na baka siya ay sampalin sa kanyangginagawa dahilan sa

ito ay kanyang Mommy. Nangangatal ang kanyangkalamnan, kinakabahan

na nalilibugan. Marahan niyang ibinuka angkanyang mga labi at sinapo ang

labi ni Marissa..Ahmmm hmmm..dinilaanat binasa niya ng kanyang mga

dila..magkahalong kaba at init angkanyang nadarama nag aalinlangan

ngunit patuloy pa rin siyahmmm,,dumidiin sa mga labing

nakatikom,,sinusundot ng dila ang hati ngmga labi ng mommy niya,

sunusundot ng dila na wari ba’y gustongbuksan. Nabasa ang mga labi ni

Marissa sa patuloy at mapusok napaghalikni Alex. Unti unti ang labi ni

Marissa ay gumaganti sa haliksa labi ni Alex. Bumukas ang mga labi ng

Mommy niya at sinalo ang mgadila ni Alex, inilabas ang dila at sinipsip ni

Alex,,ahhmmm nanduon atnaka pikit pa rin ang mga mata ng mommy niya

habang kanyanghinahalikan sa mga labi,mainit,,malambing,,hanggang sa

magingmapusok,,patuloy na ang kanilang pag eespadahan ng dila at ito

aykanyang sinipsip..ahh,,ang tamis,,lasang alak,,malambot at siya

aynabalot na ng kamunduhan,,hindi na niya mapigilan,,tuluyan ng

tumigasang kanyang harapan at ito ay naka lapat sa harapan ng kanyang

mommyna naka ankla sa kanya,,hmmm..hmmm ang sambit ni Marissa

habang nakalapat ang labi kay Alex at naka pikit pa rin. Umiindayog pa rin

sasaliw ng malamyos na tugtugin si Marissa at naka pikit lamang

waringdinadamdam ang bawat sandali,,marahan malambing na

tugtugin,,habangpatuloy na magkalapat ang kanilang mga labi at

magkayakap na nagsasayaw. Dahan dahan inilapit ni Alex sa sofa habang

sila aynagsasayaw at papalapit na sa sofa habang patuloy na

nagsasayaw.Pagdating sa sofa ay Marahang ipinahiga si Marissa, dahan

dahanibinaba habang magkalapat ang kanilang labi,,si Marissa naka pikit

parin,,hmmmm,,animo’y lasing na hindi mawari,,,hmmm walang ibang

bigkaskundi ahhhh,,hmmmm…marahang inihiga si Marissa sa sofa ng

walang pagtanggi at unti unting pinagapang ang halik sa malusog

nadibdib,,ahh,,tuluyan ng naghalo ang espiritu ng alak at libog ko,,angsabi

ni Alex,,bahala na patawarin mo ako mommy..ohhh, ang sabi nito

sasarili..hinatak pababa ang nakasabit na strap sa balikat ng

kanyangmommy at lumantad ang mapuputi at malusog na dibdib

nito,,habanghinahalikan niya ang balikat ay gumapang ang isang kamay

papunta saslit ng gown..inililis at tumambad ang manipis na

panty,,,bahagyangsinalat ang hiwa na natatakpan ng panty at sinuso ang

nipple ngkanyang mommy,,hmmm,,ahhhh,,,na pasinghap ang kanyang

mommy atnapaliyad,,habang siya ay naka pikit pa rin,,hmmm

hmmmpp,ahhh,,kakaiba ang pakiramdam ni alex,,di siya maka paniwala sa

alindogng mommy niya. Ahmmmm ang sambit ni Marissa habang malikot

nahinahalikan ni Alex ang kanyang nipples..naka pikit pa rin ang mgamata ni

Marisa habang inaapuhap ang ulo ni Alex na waring pinapababaat tinutulak

sa kanyang hiyas,,ibinaba ni Alex dahan dahan ang pantyng mommy niya at

tumambad sa kanya ang matambok at mapulang hiyas nitona bahagya

lamang ang buhok,,sinibasib niya ng halik ang mamasa masanghiyas ng

mommy niya,,hmmppp, ehhmpphhh ang impit na bigkas ni Marissa…napa

singhap si Marissa sa ere,,lumiyad ang likod sa sofa habang nakahawak sa

ulo ni Alex,,hmmmpp ahhhh,,ang banggit ni Marissa habang nakapikit,,,ilang

saglit pa ay hinubad na ni Alex ang kanyangpantalon..kasama ang

brief,,ahhh hindi ko na kaya,,pupungas pungas namedyo hilo ngunit

binabalutan na ng libog, ahhhhh hindi siya makapaniwala na kakantutin niya

ang sariling mommy niya..pinagmasdan niyaang hubog ng katawan nito,,lalo

siyang nag init,,malusog na dibdibmapuputi at naka buyangyang na mamula

mula nitong hiyas. Si Marissa aynaka pikit pa rin,,hmmm ahhh, ang bigkas

ni Marissa habang hinahaplosni Alex ang kanyang mga suso at katawan. Si

Marissa kung pag mamasdanay parang nananaginip at waring ninanamnam

ang mga susunod napangyayari naka pikit lamang at naka hawak sa leeg ni

Alex.Ahhh,,bahala na ,,kailangan mairaos ko,,nakaka tukso ka mommy,

angsabi ni Alex sa sarili, itinutok ni Alex ang tigas na tigas na buratsa naka

buyangyang at basang hiyas ng kanyang mommy..Heto na,,Uhmmmmang

sambit ni Alex habang ibinabaon ang tigas na tigas na ari sa hiyasng

kanyang mommy,,ahhhh,,ang napa liyad na si

Marissa.,,ahhhmmahhhhh,,,sige pa rin ang ulos ni Alex, taas baba,,nasa

loob siya ngmainit at basang basang hiyas ng kanyang mommy , oo ang

kanyangnakagisnan na mommy..hindi siya maka paniwala,,mag kahalong

libog attakot at pagtataka ang kanyang nararamdaman habang patuloy

niyangkinakantot si Marissa,,ang kanyang mommy. Habang si Marissa

naman aynaka pikit lamang at dinadamdam ang bawat ulos

niAlex,,ahhmmm,uhmmm,,ang mariing ulos at sambit ni Alex, isang saglitpa

ay gusto ng sumabog ng katas ni Alex parang kakaibang sensasyon atlibog

ang bumabalot sa kanya habang kinakantot niya ang

kanyangmommy,,malapit na ,at cge pa rin ang kanyang taas baba sa

naglalawanghiyas ng mommy niya,,ahhh etoo naaa!!parang nag aalangan

siya napasabugin ,,sa loob ng mommy niya ang kanyang

katas,,ahhhh,,hmmmakmang huhugutin niya ang kanyang tigas na ari at

igagalaw palabas angbalakang ay napa igik ang kanyang mommy at

pumilantik ang balakangnito,,ahhhmmmpp hahhhhhhhhhh ang mahabang

impit ni Marissa…sabay kawitng dalawang kamay nito sa bandang puwitan ni

Alex upang sa ganungsitwasyon ay hindi na niya nakuhang mahugot ang

kanyangburat,,ahhhmmpp..sumabog ang kanyang katas sa kaloob looban

ng kanyangmommy at mag kasabay nilang narating ang rurok ng lihim

napagtatampisaw,,ahhhhmmpp…ang nakaliyad at naka pikit na impit

niMarissa ahhhhhhhmmppp..tiningnan niya ang mukha ng mommy

niya,,nakapikit pa rin na medyo mamula mula ang pisngi sanhi ng nainom

na alak.Isang malakas na buntong hininga ang pinawalan,,haahhhh!! at

biglangbumitaw sa pag kakayakap sa kanya ang kanyang mommy na wari

ba’ynaubusan ng lakas at parang nalanta na walang malay na nakahiga

sasofa,,muling tinitigan ang maamong mukha na naka pikit pa

rin..marahanhinagod ng halik ni Alex ang pisngi ni Marissa,,inayos ang damit

atdahan dahan isnuot nito ang panty sa kanya..sinipat muli ang mommyniya

naka handusay pa rin sa sofa hindi niya malaman kung lango saalak o alam

ang ginagawa..ahhh ang sambit ni Alex sa sarili,,ang gandamo mommy

nakakalibog ka…hindi ko napigilan. Nilapitan nito ang mukhang mommy

niya, ang mga mata ay nakapikit pa rin sa gilid ay maybahagyang luhang

tumulo habang ito ay nakapikit. Malambing nahinalikan ni Alex sa pisngi, at

idinikit ang mga labi sa tenga atmahinang nagsabi ng..sorry mom.. ang

mahinang bulong nito sa tenga ngnaka higang si Marissa Inayos ni Alex ang

sarili at marahang lumabasna siya ng music room at isinara ang pinto…

Pang-Pitong Kabanata:Nov 1986 : Confessions

Tagpo: Tumalikod si Marissa at nag hubad ng suot na damit, natigilanat

hindi maka imik si Alex ng makita ang hubog na likod ni Marissa.Nakatitig ito

sa puting puti at makinis na likuran. Alex, magshoshower lang ako ha, mag

pahinga ka lang diyan, ang sambit nitohabang nag tatapis ng tuwalya at

lumalakad patungo sa bathroom ng kuwarto.

Click Here For Next Chapter

Pinapantasya.com – Pinoy sex stories collection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s